Akademie 2 – Xamarin

Xamarin, Vojtěch Mádr

Vojtěch Mádr v rámci technologického odpoledne Vývojářská Plzeň představil framework Xamarin pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací.

  • Multiplatfomní vývoj v obecné rovině
  • Xamarin jako leader multiplatformního vývoje
  • Společná logika s MVVM Cross a Xamarin Forms
  • Build, Test, Monitor, Accelerate s Xamarin Frameworkem
  • Svět businessu a Xamarin

Video

Poděkování

Přednášku připravila firma eMan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.